Fjernundervisning

KOMPETANSE

Vi har kompetanse til å undervise fra 1. trinn og tom videregående skole

TEAMS​

Fjernundervisningen foregår på Teams med kvalifiserte lærere.

ORGANISERING

Vi kan bistå med organiseringen.

Vi tilbyr fjernundervisning i sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk. Vi har kompetanse til å undervise fra 1. trinn og tom videregående skole.

Dersom skoleeier ikke kan gi opplæring i samisk med eget undervisningspersonale, har elevene rett til alternative former for opplæring. Fjernundervisning er en alternativ form.

Det er skoleeier som har ansvaret for å søke om timer og få i gang fjernundervisning, men vi kan bistå med organiseringen. Les mer på Sametingets sider.

Fjernundervisningen foregår på Microsoft Teams med kvalifiserte lærere. Denne formen for undervisning er litt krevende, men vi ser at elevene jevnt over presterer bedre i samisk enn i andre fag.

Fjernundervisning sammen med deltakelse på alle våre språksamlinger gir en god opplæring i samisk.

Sørsamisk Kunnskapspark eies av Kunnskapsdepartementet og styres av Utdanningsdirektoratet.